Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: The 28th Shenzhen gift show 2020
  Ngày tham dự: 2020 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: The 28th Shenzhen gift show 2020
  Tên triển lãm thương mại: China International Hardware Show
  Ngày tham dự: 2019 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: CIHS China International Hardware Show Shanghai
  Tên triển lãm thương mại: THE INTERNATIONAL EXHIBITION ON HARDWARE&HAND TOOLS 2017
  Ngày tham dự: 2017 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: VN
  Giới thiệu: THE INTERNATIONAL EXHIBITION ON HARDWARE&HAND TOOLS 2017
Gửi email cho nhà cung cấp này